خريد بک لينک
رزرو آنلاين هتل خارجي
خريد سکه ساکر
رزرو آنلاين هتل خارجي
آموزش آشپزی ایرانی
خرید گیفت کارت
کپسول آتش نشانی
کولرگازی ارزان
تبلیغات در شبکه های اجتماعی
کولرگازی
خرید پیج اینستاگرام
ساخت استخر
فلنج
مقایسه رفتار اطلاع یابی آموزشی – پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم انسانی و فنی و مهندسی در استفا
<-BloTitle->
<-BloText->

مقایسه رفتار اطلاع یابی آموزشی – پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم انسانی و فنی و مهندسی در استفاده از اینترنت

پژوهش حاضربا هدف مقایسه رفتار اطلاع یابی آموزشی – پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در استفاده از منابع اینترنتی و با روش پیمایشی صورت گرفته است

دانلود مقایسه رفتار اطلاع یابی آموزشی – پژوهشی دانشجویان تحصیلات  تکمیلی علوم انسانی و فنی و مهندسی در استفاده از اینترنت

رفتار اطلاع یابی آموزشی – پژوهشی 
دانشجویان
 استفاده از اینترنت
مقایسه رفتار اطلاع یابی آموزشی پژوهشی
دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم انسانی و فنی و مهندسی
استفاده از اینترنت
دسته بندی علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 527 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 153

مقایسه رفتار اطلاع یابی آموزشی – پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم انسانی و فنی و مهندسی در استفاده از اینترنت

 

پژوهش حاضربا هدف مقایسه رفتار اطلاع یابی آموزشی – پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در استفاده از منابع اینترنتی و با روش پیمایشی صورت گرفته است . نمونه پژوهشی شامل 120 نفر دانشجوی تحصیلات تکمیلی است که به روش نمونه گیری تصادفی از بین دانشگاههای جامع و فنی شهر تهران انتخاب شده اند . به منظور گرد آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته با پایایی  و روایی که از نظر اساتید محترم و صاحب نظرانIT مورد تایید بوده استفاده و   برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t  و خی دو استفاده شده است .

یافته های پژوهشی نشان می دهد که اکثر دانشجویان دوره ارشد از طریق سایت کتابخانه و دوره دکتری از طریق خانه به اینترنت دسترسی دارند. میزان استفاده دانشجویان رشته فنی مهندسی از اینترنت بیشتر از گروه علوم انسانی است و همچنین توانایی این گروه نیز در مقایسه با گروه علوم انسانی بیشتر است و یافته ها نشان می دهد که توانایی استفاده از اینترنت در رشته های تحصیلی مختلف متفاوت است.

همچنین  یافته ها تفاوت معناداری بین دوره های تحصیلی و توانایی استفاده از اینترنت نشان می دهد

نتایج پژوهش حاکی از آن است  که بین مدت زمان استفاده از اینترنت و رشته تحصیلی ارتباط وجود دارد.بعبارتی گروه فنی مهندسی زمان بیشتری را صرف جستجوی اطلاعات از اینترنت می کنند . همچنین این گروه اولویت اول خود برای کسب اطلاعات از منابع اطلاعاتی را ، اینترنت و سپس کتاب معرفی کردند درحالی که در گروه علوم انسانی ، اولویت اول کتاب و سپس اینترنت می باشد.

 دانشجویان هدف ازجستجوی اطلاعات از اینترنت را پژوهش سپس کسب اطلاعات آموزشی اعلام کردند هدف از کسب اطلاعات برای انجام فعالیت های پژوهش و آموزشی را ،مرور پیشینه و سپس روز آمد کردن اطلاعات درسی اعلام کردند.

دانشجویان گروه فنی ،نحوة آشنایی خود با امکانات اینترنت را در اولویت اول آزمون و خطا و در وهله  دوم از طریق همکاران و دوستان می دانند در حالی که در گروه علوم انسانی آشنایی اول از طریق دوستان و آشنایان سپس از طریق آزمون و خطا می باشد. هر چهار گروه ترجیحا" ، منابع اینترنتی مورد نیاز خود را از طریق موتور جستجوی وب شناسایی می کنند بررسی دلایل استفاده از اینترنت نیز تفاوت معناداری را بین دو گروه نشان می دهد و دانشجویان مشکلاتی مانند عدم تسلط به زبان خارجی و پایین بودن سرعت شبکه و هزینه بالا را از موانع موجود بیان کردند.

همچنین بررسی ها ، نشان داده که رفتار صحیح جستجو در رشته های مختلف ، همچنین در دوره های تحصیلی مختلف متفاوت است.

هر چهارگروه خواستار یادگیری جستجو و استفاده از پایگاههای اطلاعاتی هستند و پیشنهاداتی در جهت بهبود دستیابی استفاده از اینترنت بیان کردند.

 

فهرست مطالب:

 فصل اول

مقدمه                                                                                                               1

بیان مساله                                                                                                          4

اهمیت و ضرورت                                                                                            6

اهداف پژوهشی                                                                                                8

سوالات پژوهشی                                                                                                         

فرضیه های پژوهشی                                                                                         9

تعریف مفاهیم                                                                                                  10

تعاریف عملیاتی مفاهیم                                                                                    10                                                       

فصل دوم

مقدمه                                                                                                               12

رابطه خدمات دانشگاهی و توسعه ملی                                                              13

تاثیر دانشگاه در توسعه اقتصادی                                                                       14

تاثیر دانشگاه در توسعه اجتماعی / سیاسی                                                         15

تاثیر دانشگاه در توسعه فرهنگی                                                                        15

رسالت ، وظایف و خدمات دانشگاه                                                                  16

اینترنت                                                                                                             19

تاریخچه اینترنت                                                                                               22

ابزارها و خدمات اینترنت                                                                                  25

رفتار اطلاع یابی                                                                                               31

خاستگاه مفهوم اطلاع یابی                                                                               33

جست و جوی اطلاعات و ساز و کارهای بهینه سازی آن                                  34

انتخاب یک بانک اطلاعاتی برای انجام جست و جو                                         35

فرمول جست و جو                                                                                           36

ترکیب فرمول جست و جو با استفاده از عملکرد های موجود                            37

انجام جست و جو                                                                                             40

مدل های رفتار اطلاع یابی                                                                                41

مدل رفتار اطلاع یابی الیس                                                                               43

مدل رفتار اطلاع یابی كالتو                                                                               49

مدل رفتار اطلاع یابی بلكین                                                                              51

مدل رفتار اطلاع یابی مار چینونین                                                                     52

 مدل رفتار اطلاع یابی ویلسون                                                                          54

مهارت باز یابی اطلاعات                                                                                  62

رفتار اطلاع یابی مورد نیاز در فرآیند پژوهش                                                   64

فصل سوم

مقدمه                                                                                                               87

روش پژوهش                                                                                                   88

جامعه پژوهشی و روش  نمونه گیری                                                                 88

ابزار پژوهش                                                                                                    89

روش تجزیه و تحلیل داده ها                                                                             90

فصل چهارم

مقدمه                                                                                                               92

تجزیه و تحلیل داده ها                                                                                      93       

 

فصل پنجم

مقدمه                                                                                                               118

بحث و نتیجه گیری                                                                                           119

پیشنهادها                                                                                                          129

پیشنهادات برای پژوهش آتی                                                                            129

محدودیت ها                                                                                                    130

خلاصه                                                                                                             130

منابع فارسی                                                                                                      134

منابع انگلیسی                                                                                                    138

چکیده انگلیسی                                                                                                141

 فهرست جداول

عنوان                                                                                                           صفحه

 جدول 2-1 : تحقیقات الیس وهمکاران                                                                47

جدول 2-2 : مدل آگویلار                                                                                 56

جدول 2-3 : چهار حالت اصلی جستجوی اطلاعات در وب                                   57

جدول 3-1 : توزیع فراوانی دانشجویان بر حسب رشته تحصیلی                              89

جدول 4-1 : عنوان : توزیع فراوانی  دانشجویان بر حسب جنس                             93

جدول 4-2 توزیع فراوانی سنی دانشجویان                                                           94

جدول 4-3 توزیع فراوانی میزان استفاده دانشجویان از اینترنت                                95

جدول 4-4 : توزیع فراوانی شیوه دسترسی دانشجویان  به اینترنت                           97

جدول 4-5 : توزیع فراوانی میزان توانایی دانشجویان  در استفاده از اینترنت             98

شماره 4-6 : جدول خی دو مربوط به استفاده از اینترنت و رشته تحصیلی دانشجویان98

جدول 4-7 : جدول خی دو مربوط به توانایی استفاده از اینترنت  و دوره های تحصیلی100

جدول 4-8 : توزیع فراوانی مدت زمان استفاده از اینترنت  توسط دانشجویان           101

جدول 4-9 : خی دو مربوط به مدت زمان استفاده از اینترنت  و رشته تحصیلی        102

جدول 4-10 : توزیع فراوانی اولویت استفاده از ابزارها و خدمات اینترنت                103

جدول 4-11 : توزیع فراوانی استفاده دانشجویان  از منابع اطلاعاتی                         104

جدول 4-12 : توزیع فراوانی اهداف دانشجویان  از جستجوی اطلاعات                  105

جدول 4-13 : توزیع فراوانی اهداف پژوهشی دانشجویان                                      106

جدول 4-14 : توزیع فراوانی اهداف آموزشی دانشجویان                                      107

جدول 4-15 : توزیع فراوانی مربوط به شناسایی منابع اینترنتی                                 109

جدول 4-16 :   توزیع فراوانی نحوه آشنایی دانشجویان  با اینترنت                          110

جدول 4-17 توزیع فراوانی دلیل استفاده از اینترنت                                                112

جدول 4-18 :جدول فی دو مربوط به دلایل استفاده از اینترنت  و رشته تحصیلی                     112

جدول 4-19 : بررسی رابطه یبن رفتار های صحیح جستجو و رشته تحصیلی               113

جدول 4-20 بررسی رابطه بین رفتار صحیح جستجو و دوره های تحصیلی                 114

جدول 4-21 : توزیع فراوانی مربوط به فراگیری خدمات اینترنت                           114

جدول 4-22 : توزیع فراوانی مربوط به عوامل عدم استفاده از اینترنت                     115

جدول 4-23 : توزیع فراوانی  میزان رضایت دانشجویان  از وضعیت موجود اینترنت 116

 فهرست نمودارها  

عنوان                                                                                                            صفحه

 شکل  4-1 :نمودار مربوط به جنس پاسخ دهندگان                                               94

شکل 4-2 : نمودار سنی پاسخ دهنده گان                                                            95

شکل 4-3 : نمودار مربوط به میزان استفاده دانشجویان                                          96

شکل 4-4 : نمودار مربوط به نحوه دسترسی دانشجویان                                         97

شکل 4-5 : نمودار مربوط به میزان توانایی دانشجویان در استفاده از اینترنت            99

شکل 4-6 : نمودار مربوط به مدت زمان استفاده دانشجویان از اینترنت                   101

شکل 4-7 : نمودار مربوط به اولویت استفاده از ابزارها و خدمات                           104

شکل 4-8 : نمودار مربوط به اولویت دانشجویان در استفاده از منابع اطلاعاتی         104

شکل 4-9 : نمودار مربوط به اهداف دانشجویان در استفاده از اینترنت                     106

شکل 4-10 : نمودار مربوط به اهداف پژوهشی دانشجویان                                    107

شکل 4-11: نمودار مربوط به اهداف آموزشی دانشجویان                                     109

شکل 4-12 : نمودار مربوط به شناسایی منابع اینترنتی                                            110     

شکل 4-13: نمودار مربوط به نحوه آشنایی دانشجویان با منابع اینترنتی                   111

شکل 4-14 : نمودار مربوط به دلایل استفاده از اینترنت                                         113

شکل 4-15 : نمودار مربوط به  دلایل عدم استفاده از اینترنت                                 114

دانلود مقایسه رفتار اطلاع یابی آموزشی – پژوهشی دانشجویان تحصیلات  تکمیلی علوم انسانی و فنی و مهندسی در استفاده از اینترنتادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مقایسه رفتار اطلاع یابی آموزشی – پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم انسانی و فنی و مهندسی در استفا,

ارسال نظر برای این مطلب
نام شما:
ايميل :
سايت :
متن نظر :
وضعیت نظر:
کد امنیتی : *


<-BloTitle->
<-BloText->

عطر - عطر گیرنده دیجیتال موبایل خرید اینترنتی تک سبد گیرنده دیجیتال موبایل خرید دانگل براوو دانگل ezcast گن لاغری گن لاغری میس بلت عینک ریبن اصل خرید hot shaper خرید لیوان لنزی ساخت وبلاگ فروش گوش پاکن برقی لباس زنانه ساعت مچی ارزان هاست لینوکس خرید کیف اسباب بازی مگامایند 19500 تومان مونوپاد دستکش جادویی سیلور تاچ مونوپاد حرفه ای ساعت دیواری فانتزی کارواش خانگی خرید مونوپاد ارزان خرید لباس زنانه ساعت دیواری فروش فانی بافت خرید ساعت دیواری مدرن پاور بانک همراه اتو موی پرو ویو prowave چراغ جادویی لایت آپ light up عینک آفتابی مارک فانتوم جادویی خرید مونوپاد با ضمانت فروشگاه خرید ساعت دیواری خرید گن لاغری مردانه شلوار ساپورت عینک آفتابی پلیس دستگیره آشپزخانه سیلیکونی خرید ساعت مچی کاسیو ساعت مچی کاسیو عینک آفتابی مردانه توپ هاور بال hover ball ساخت وبلاگ رایگان دوره آموزشی| کلاس| بازرسی فنی| جوش| پایپینگ| رنگ - دوره بازرسی جوش پایپینگ مدرک معتبر و بین المللی گواهینامه رنگ و سندبلاست